Geschiedenis

[

Winterconcert 2001
Ger.Kerk `tHaagje

Nadat in 1913, door het vertrek van de dhr. Geerlings, zangkoor ”Zanglust” werd opgeheven, werd op 7 januari 1919 zangvereniging ”Herleving” opgericht. De eerste muzikale leiding werd genomen door dhr. H.A. Grizell, en de eerste voorzitter van de vereniging werd dhr. J. Tabor. Deze hield het niet lang vol, en gaf de leiding al gauw over aan dhr. D. Evers.

In 1926 werd dhr. D. Evers opgevolgd door zijn broer, dhr. A. Evers. In deze tijd probeerde de vereniging ook aansluiting te vinden bij de Zangersbond, maar stuitte op bezwaren van de dirigent.
In 1928 werd de voorzittershamer alweer overgenomen, ditmaal door dhr. H.J. Gerritsen. Het koor groeide in deze periode uit tot 50 leden.

Op pinkstermaandag in 1932 ging ”Herleving” voor het eerst naar een concours in Harskamp, en behaalde daar meteen een eerste prijs. Ondertussen is dhr. H. Bosch de nieuwe voorzitter geworden.

In april 1935 wordt er een kinderkoor opgericht, genaamd ”Jong Leven” onder leiding van dhr. A.M. Vredenberg. Dit koor groeide snel uit naar 82 kinderen.

April 1939
April 1939

Op 7 januari 1939 werd het twintigjarig bestaan groots gevierd, met voor de eerste maal een grote feestavond voor de leden.

Door de oorlogsdreiging waren in het begin van de jaren 40 weinig leden meer over. Doch door de Duitse bezetting had men behoefte aan ontspanning, waardoor het verenigingsleven bloeide als nooit tevoren.
Ook de uitvoeringen werden goed bezocht. De Operette ”de Graaf van Luxemburg” moest in 1943 zelfs viermaal worden opgevoerd.
In de loop van 1944 viel het verenigingsleven totaal stil. Een uitgaansverbod vanaf 20.00 uur maakte het repeteren acht maanden lang onmogelijk. Na de bevrijding probeerde men bij ”Herleving” zo spoedig mogelijk de repetities te hervatten.

Enkele jaren later werden de zangkoren ”Juliana” en ”Morgenrood” in Eerbeek opgericht. Eind 1948 was er een inzinking, zowel in ledental als in animo. Het 30-jarig bestaan werd zelfs niet gevierd.

De inmiddels opnieuw gekozen voorzitter, dhr. H. Bosch, probeerde om meisjes tussen de 14 en 18 jaar voor koorzang te winnen en daarom werd het meisjeskoor ”de Molenmeisjes” opgericht. Tevens werden er pogingen ondernomen om samen met ”Juliana” en ”Morgenrood” tot een gemengd koor in Eerbeek te komen. Deze pogingen mislukten allemaal.

In 1950 droeg dhr. H.A. Grizell de dirigeerstok over aan dhr. A.M. Vredenberg. Het aantal leden stijgt weer naar 43 leden en de in 1951 aangetreden secretaris, dhr. D. Gerritsen, maakt melding van een nieuw elan. Er wordt weer deelgenomen aan diverse zangmanifestaties en ”de Molenmeisjes” treden op voor de NCRV radio. In juni van dat jaar wordt er een groot Nationaal Zangconcours georganiseerd, en dit concours is voor ”Herleving” zeer succesvol.

In 1956 kon dan ook dhr.G. Tolboom het voorzitterschap van een bloeiende vereniging aanvaarden.
In 1958 wordt dhr. A.W. Peters secretaris van ”Herleving” en begint aan de voorbereidingen voor de viering van het 40-jarig bestaan. Tijdens deze viering wordt dhr. D. Evers gehuldigd, omdat hij vanaf de oprichting als zanger en bestuurder actief was voor de vereniging.

Voor de derde maal wordt dhr. H. Bosch voorzitter en krijgt hij gelijk de ondankbare taak om het meisjeskoor wegens gebrek aan belangstelling op te heffen. Gelukkig komen een aantal ex-leden van het meisjeskoor bij het “grote” koor.

In 1961 organiseert de vereniging wederom een groot Nationaal Zangconcours op het landgoed “de Kempe”, met daaraan verbonden een groot Lunapark.
Ruim 20 zangkoren uit het hele land nemen deel aan dit concours. Het geheel wordt afgesloten met een optreden van Ria Valk en The blue Diamonds.

Dhr. Vredenberg geeft in 1964 het dirigeerstokje over aan de jonge dirigent dhr. H. Span uit Brummen. Deze aanstelling bleek een schot in de roos, zowel voor het koor ”Herleving” als voor het kinderkoor ”Jong Leven”. In januari 1969 werd het 50-jarig bestaan op grootse wijze gevierd met een receptie en een feestconcert. Men kon weer terugzien op een succesvolle periode.
Om de kosten voor deze jubileumviering te dekken, besloot men in oktober 1968 tulpenbollen huis aan huis te gaan verkopen. Sindsdien is de eerste zaterdag in oktober de jaarlijkse terugkerende bollenverkoop voor zangvereniging ”Herleving”.

Het begin van de 70’er jaren merkte ook ”Herleving” de invloed van de televisie op het verenigingsleven.
In april 1972 moet het koor jammer genoeg afscheid nemen van dhr. Span. Dhr. B. Veldkamp uit Zutphen werd benoemd tot zijn opvolger.
In 1973 moest door geringe belangstelling kinderkoor ”Jong Leven” worden opgeheven.

In 1974 trad dhr H. Bosch definitief af als voorzitter. Later werd hij benoemd tot erelid en werd hem een koninklijke onderscheiding verleend.
Dhr. K. Fledderus werd benoemd tot voorzitter en ook trad er een andere dirigent aan, dhr. G. Hoogeveen uit Apeldoorn.

Op een bijzonder ledenvergadering op 15 oktober 1975 verandert er veel binnen de vereniging. De uit Eerbeek vertrekkende heer Fledderus geeft de voorzittershamer door aan dhr. A.W. Peters, tot dan secretaris. Zijn opvolger word dhr. G. Dorland. Intussen vertrekt de dirigent naar Bolsward en wordt dhr. L.C. van der Meulen uit Doetinchem zijn opvolger.
Met deze dirigent komt ook een einde aan de uitvoeringen met toneelstukken en bal na.

Vanaf 1979 wordt de Gereformeerde Kerk in Eerbeek de thuisbasis voor de concerten. Ook wordt de dinsdagavond ”Herlevingsavond”.

Het 60-jarig bestaan dient zich aan en om aan de nodige geldmiddelen te komen wordt er op 4 november 1978 een grote bazaar en rommelmarkt gehouden. Tijdens het jubileumconcert met solisten en orkest is er ook een optreden van Martine Bijl en Henk van der Molen.
Tijdens de receptie worden de heren H. Bosch en D. Evers onderscheiden met de eremedaille in zilver voor hun grote verdiensten voor het culturele leven van Eerbeek en ”Herleving” in het bijzonder.

In februari 1982 wordt voor het eerst in het bestaan van het koor opgetreden in uniforme koorkleding.
Op 7 maart 1986 is het laatste optreden van ”Herleving” met dirigent van der Meulen. Hij wordt op 24 juni 1986 opgevolgd door Leo Quaijtaal uit Nijmegen.

Op 24 februari 1989 geeft de vereniging een lustrumconcert t.g.v. het 70-jarig bestaan.
Aan dit concert wordt medewerking verleend door ”Young Voices” en het Nijmeegs Begeleidingsorkest. Tevens wordt er een lustrumcourant uitgegeven.

Op zaterdag 24 november 1989 wordt er deelgenomen aan het Nederlands Koorfestival in de Doelen in Rotterdam. De jury waardeert dit optreden met 194 punten, hetgeen een eerste plaats oplevert, doch te weinig punten om te kunnen promoveren.

In februari 1991 wordt de dirigeerstok bij ”Herleving” overgenomen door Henk Jan Bloemendaal.In mei 2003 overgenomen door Rien van Heerde .Ook in 1991 geeft dhr. A.W. Peters, na 18 jaar secretaris en 15 jaar voorzitter te zijn geweest het voorzitterschap over aan G. van der Strate. Tevens geeft dhr. G. Dorland het secretariaat over aan A. Hofs, en wordt mevr. F. van Kesteren de nieuwe penningmeesteres.

Op zaterdag 6 maart 1993 wordt dhr. G. Dorland, tijdens de feestavond in de ”Korenmolen” door loco-burgemeester H. van Spanje, de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in zilver opgespeld. Deze onderscheiding werd hem uitgereikt wegens zijn grote verdienste aan de vereniging.

In 1994 werkte “Herleving”mee aan de c.d. t.g.v/ 1200 jaar Brummen.Op de c.d. staan een twee nummers van “Herleving”.Dit zijn:Tollitele Hostias en Domine,Salvam fac Reginam Nostram.De opname`s vonden plaats in de oude kerk te Brummen

Dhr.A.Peters werd tijdens de jaarlijkse feestavond op 23 maart 1996 verrast met een Koninklijke onderscheiding verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.Deze werd uitgereikt door loco burgemeester T.Potkamp.Dit voor het vele werk wat hij deed en nog doet voor de vereniging en de gemeenschap.O.a voor tafeltje dekje.

Tijdens de feestavond c.q.huldigingsavond op 3 maart 2012
werd aan dhr.A.Hofs een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt uit handen van burgemeester Niels Joosten. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange inzet voor zangvereniging Herleving en de Culturele Stichting Gemeente Brummen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
DSC_3157

Op vrijdag 25 april 2014 werd Geurt van der Strate naar kasteel Groot Engelenburg gelokt.Tot zìjn grote verrassing werd hij Koninklijk Onderscheiden voor het vele werk wat hij voor de gemeenschap heeft gedaan en nog doet.Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *